Rok: 1932

Opis:

Dokument (reprodukcja). Pismo przewodnie datowane na 18 marca 1939 r. wysłane z kancelarii adwokackiej i notarialnej Dr. Ferneding’a z Wrocławia do jaworzyńskiego przedwojennego kupca – Johaness’a Wojciechowskiego. Kancelaria z Wrocławia przygotowała dla kupca z Königszelt dokumentację związaną z przejęciem spadku po Pauline Haye (miejsce zamieszkania nieznane). W skład spadku wchodziła nieruchomość, udział w gruncie oraz połowa udział w działalności gospodarczej (szczegóły nieznane). Łączna kwota wynikająca z projektów umów, zaspokajająca wszystkie roszczenia stron wynosiła 17 tysięcy marek niemieckich.

Johannes Wojciechowski – kupiec z Königszelt, zamieszkały w budynku przy Schweidnitzerstrasse 13 (dzisiejsza Świdnicka). Był także właścicielem kamienicy wraz z przynależną działką.

Dokument przekazał Pan Waldemar Dawidek

Skip to content