Rok: 1895

Opis:

Informacja prasowa z „Posłańca Niedzielnego”, numer 12, z 24 marca 1895 roku. W dziale „Wiadomości diecezjalne” pojawiła się informacja o zakończeniu zbiórki pieniędzy w diecezji wrocławskiej, na rzecz Stolicy Apostolskiej, wraz z podziękowaniami dla wiernych od Papieża Leona XIII.

Kolejną wiadomością jest wzmianka o przekazaniu przez wrocławskiego kardynała, Georga Kopp’a, darowizny w kwocie 3450 marek. Pieniądze zostały przeznaczone na wykup gruntu, pod budowę kościoła katolickiego w Königszelt (dzisiaj Jaworzyna Śląska). Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej został konsekrowany przez kardynała Kopp’a we wrześniu 1897 roku.

źródło: „Posłaniec Niedzielny da Dyecezyi Wrocławskiej”, Nr 1, 1895 r.

Skip to content