201. Fotografie – Pochód w Jaworzynie Śląskiej, 1948

Rok: 1948

Opis:

Fotografie (reprodukcje). Pierwsza z fotografii przedstawia pochód idący ulicą 1 maja, w Jaworzynie Śląskiej. Zdjęcia wykonano prawdopodobnie w 1948 r. Na transparentach widoczne są hasła związane z połączeniem partii PPS i PPR (ich kongres zjednoczeniowy odbył się w 1948 r.). Druga z fotografii przedstawia uczestników pochodu na terenie obecnego parku przed dworcem kolejowym. W centrum kadru stoi Marian Dobler, ówczesny kierownik Zakładów Stolarsko-Budowlanych w Jaworzynie Śląskiej

Fotografie – źródło własne.