Ankieta – Skąd przybyli nasi przodkowie?

Ankieta przodkowie Jaworzyna Śląska

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, dotyczącej migracji ludności do Gminy Jaworzyna Śląska w okresie od 1945 do 1965 r. W ramach projektu „Dawno temu w Jaworzynie” chcemy stworzyć wirtualną mapę, dzięki której wszyscy będziemy mogli poznać kierunki, z jakich nasi dziadkowie, babcie, rodzice przybyli na Ziemie Odzyskane.

Zebrane od Państwa dane zostaną udostępnione przez nas na stronie projektu nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Być może pomogą komuś odnaleźć zaginioną rodzinę, pozwolą przywrócić stare kontakty lub utraconą znajomość. Przede wszystkim będą dowodem burzliwych dziejów, w których przyszło żyć naszym rodzinom po II wojnie światowej.

Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli stworzyć wspaniałą pamiątkę nie tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń Gminy Jaworzyna Śląska.

Ankieta dotyczy wyłącznie osób, które w latach 1945-65 przybyły do Gminy Jaworzyna Śląska. Prosimy o uważne zapoznanie się z podanymi pytaniami i podpowiedziami. Podanie części danych jest obowiązkowe. Prosimy o to, aby ankietę wypełniali wyłącznie pełnoletni użytkownicy, gdyż podane dane wymagają odpowiednich zgód na ich przetwarzanie. Po wypełnieniu ankiety otrzymają Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie i kopię danych. Możliwe jest wypełnienie ankiety wielokrotnie, jednak prosimy o korzystanie z tej możliwości jedynie w przypadku, kiedy Państwa dziadek lub babcia (lub inny członek rodziny) przybyli do Gminy Jaworzyna Śląska z różnych miejsc.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@sokibp.pl

Ankieta – Skąd przybyli nasi przodkowie?

Wybierz właściwą miejscowość na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. Chodzi o miejscowość, w której Twoi przodkowie zamieszkali bezpośrednio po przyjeździe do Gminy Jaworzyna Śląska.
Wybrany rok: 1945
Przesuń wskaźnik i wybierz właściwy rok.
Wpisz imię i nazwisko rodowe Twojej babci, dziadka, prababci, pradziadka lub innych osób, które przybyły do Gminy Jaworzyna Śląska w latach 1945-1955.
Wybrana wartość: 0
Określ liczbę osób w rodzinie. Jeżeli członkowie rodziny przybyli z różnych miejsc, prosimy o uwzględnienie tego w odrębnej ankiecie.
Na przykład II Rzeczpospolita Polska, ZSRR, Niemcy itd.
Wpisz nazwę regionu lub województwa zgodnie z aktualnym lub dawnym podziałem administracyjnym.
Jeżeli Twoja rodzina przebywała w ośrodku pracy przymusowej lub na zesłaniu, prosimy o wpisanie tych danych w polu "Dodatkowe uwagi" poniżej.
Jeżeli uważasz, że warto zamieścić dodatkowe informacje, możesz je wpisać tutaj. Mogą to być informacje o miejscu pracy przymusowej, miejscu zesłania lub miejscu przymusowego przesiedlenia w czasie II wojny światowej.
Prosimy o podanie adresu e-mail, jeżeli zajdzie potrzeba kontaktu z Państwem. Zrobimy tak wyłącznie w celu wyjaśnienia niejasności lub przekazania informacji o Państwa przodkach, jeżeli będziemy takowe posiadać. Nie wysyłamy niepożądanych wiadomości.
Zgodnie z Dyrektywą RODO, dane osób zmarłych nie podlegają ochronie danych osobowych. Ze względu na prawo rodziny do ochrony ich dobra osobistego, jakim jest kult pamięci osoby zmarłej, prosimy o wyrażenie zgody na użycie tych danych w celach badawczych. W szczególności dane zostaną wykorzystane do stworzenia mapy migracji powojennej ludności Gminy Jaworzyna Śląska.
Klauzula informacyjna dotycząca udziału w projekcie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 23b, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, e-mail: iod@sokibp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach prowadzenia projektu historycznego "Dawno temu w Jaworzynie".
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w postaci adresu e-mail nie będą podane do wiadomości publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem –w granicach określonych w przepisach prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w celu wskazanym w pkt. 3
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Skip to content