Rok: 1948

Opis:

Dokument (reprodukcja). Formularz spisowy (protokół przekazania) dotyczący lokalu mieszkalnego przy ul. Ceglanej 1/3 w Jaworzynie Śląskiej. Lokal został przydzielony wraz z wyposażeniem przez wydział mieszkaniowy przy Państwowej Fabryce Porcelany w Jaworzynie Śląskiej ob. Józefowi Mikołajewskiemu, pracownikowi jaworzyńskich zakładów porcelany stołowej.

Ciekawostką jest fakt, że dokument ten w oryginale służył całkowicie innym celom, niż stanowienie protokołu przekazania lokalu. Dokument służył ewidencjonowaniu przejętego przez Polaków mienia zakładów rzemieślniczych, handlowych i przemysłowych na tzw. Ziemiach Odzyskanych po zakończeniu II Wojny Światowej.

Dokument przekazała Pani Teresa Mikołajewska.

Skip to content