Rok: 1989

Opis:

Dokument (reprodukcja). Pismo z 31 lipca 1989 r. sporządzone przez Komisję Węzłową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przy PKP Jaworzyna Śląska do Naczelnika Sekcji Drogowej PKP w Jaworzynie Śląskiej. Pismo jest wnioskiem o wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy pracowników, zatrudnionych w Sekcji Drogowej Jaworzyna Śląska, którym zostały przyznane nagrody w 1989 roku.

Dokument – źródło własne (S. Bartczak).

Skip to content