Rok: 1976-1980

Opis:

Kronika sportowa Zbiorczej Szkoły Gminnej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej, obejmująca lata 1976-1980. W kronice opisano wydarzenia, turnieje oraz akcje propagujące sportowy tryb życia, które miały miejsce w szkole lub odbywały się z udziałem uczniów.

Kronika powstała na fali entuzjazmu, towarzyszącemu przyznaniu ówczesnemu ZSRR organizacji igrzysk olimpijskich, które odbyły się w Moskwie, w 1980 roku. Komunistyczne władze Polski Ludowej wywarły nacisk na placówki oświatowe, aby wykorzystać to wydarzenie nie tylko do promocji sportu wśród dzieci i młodzieży, ale także do przemycenia socjalistycznych idei. Wysiłki te w dużej części nie spotkały się jednak z akceptacją, o czym może świadczyć szeroka reakcja na słynny „gest Kozakiewicza”, który nasz medalista olimpijski zaprezentował podczas występu na igrzyskach. Sam udział Polaków w Olimpiadzie okazał się sukcesem. Zdobyliśmy tam 32 medale, z czego 3 złote, 14 srebrnych i 15 brązowych.

Wracając do samej kroniki i wydarzeń, jakie odbyły się w czasie przygotowań olimpijskich, można z pewnością stwierdzić, że był to bardzo bogaty okres jeżeli chodzi o działalność szkoły w zakresie sportu. Pomimo dużo gorszych warunków do organizacji wydarzeń sportowych, w rywalizację i przygotowania zaangażowana była duża część uczniów. Szkoła w ramach dostępnych możliwości starała się rozwijać infrastrukturę sportową, organizować i brać udział w rywalizacji sportowej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Działania te przynosiły często sukcesy okraszone medalami i dyplomami. Niestety, kronika z upływem czasu została pozbawiona tych trofeów i widnieją dziś w niej puste miejsca, niegdyś lśniące złotem, srebrem i brązem.

Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z zawartością kroniki, w której można znaleźć fotografie, opisy wydarzeń, ale przede wszystkim wyniki, sukcesy ówczesnej młodzieży z terenu gminy Jaworzyna Śląska.

Kronika została zdigitalizowana dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, Pana Krzysztofa Sołtysa.

Skip to content