Rok: 1970

Opis:

Fotografie (reprodukcje) przedstawiające uroczystości związane z noworoczną choinką dla dzieci z Przedszkola przy ZPS „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej.

Opis wydarzenia z kroniki przedszkola:


Wraz ze zmianą kierownictwa nastąpiły pewne zmiany w życiu przedszkola. W tym roku Choinka Noworoczna odbyła się w sali ZZK. Dzieci po raz pierwszy występowały na prawdziwej scenie. Stąd wiele przeżyć, które pozostaną długo w pamięci dzieci. W uroczystości brali udział przedstawiciele Dyrekcji Zakładu: dyrektor Aleksander Dyżewski i Eugeniusz Kunysz. Nie brakło również rodziców. Frekwencja była 100% o czym świadczyła zapełniona do ostatnich miejsc sala. Nie można pominąć Komitetu Rodzicielskiego, który nie pomija żadnej uroczystości. Występy były udane, kolorowe stroje, udane wiersze, piosenki, tańce spodobały się publiczności.

Całość uroczystości uświetniło wystąpienie dyr. Dyżewskiego, który w kilku słowach podziękował kierownictwu i wychowawczyniom za przygotowanie występów. Najprzyjemniejszą chwilą dla dzieci było rozdawanie paczek przez Królową Zimę. Uroczystość zakończyła zabawa karnawałowa, w której nie brakło także serpentyn. Komitet Rodzicielski nie zapomniał także o rodzicach. Wieczorem w sali Klubu przyzakładowego odbył się wieczorek taneczny.


Fotografie – Kronika Przedszkola przy ZPS „Karolina” Jaworzynie Śląskiej.

Skip to content