Rok: 196X-7X

Opis:

Fotografie (reprodukcje) pochodzące z lat 60. i 70. XX wieku. Przedstawiają uczestników corocznych zabaw organizowanych przez koło Naczelnej Organizacji Technicznej działające w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej.

Naczelna Organizacja Techniczna to federacja stowarzyszeń regionalnych oraz branżowych i wielobranżowych organizacji technicznych. Była ona dostępna dla wszystkich osób ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym. Reprezentowała różne gałęzie techniki i branże gospodarcze oraz interesy ogółu inżynierów i techników.

W Jaworzynie Śląskiej początkowo NOT działał jako stowarzyszenie techników i specjalistów branży budowlanej. Z czasem, wraz z rozwojem zakładu produkcji porcelany i pojawieniem się wykwalifikowanej kadry technicznej, w ZPS „Karolina” powstało koło NOT branży chemicznej i ceramicznej.

W działalność koła NOT zaangażowana była nie tylko kadra kierownicza i specjalistyczna zakładu, ale także szeregowi pracownicy. Kierownictwo zakładów porcelany doceniało aktywność racjonalizatorów wśród pracowników zakładu. Dzięki temu możliwe było przeprowadzenie szeregu usprawnień procesu produkcji porcelany, ale też wprowadzenie oszczędności. Oprócz działalności ściśle związanej z zakładem pracy, członkowie koła NOT chętnie angażowali się w działalność na rzecz rozwoju Jaworzyny Śląskiej. Brali udział w czynach społecznych na terenie miasta, takich jak położenie nowych chodników, czy modernizacja ulicy Westerplatte w kierunku Piotrowic Świdnickich (obok dzisiejszego przedszkola).

Tradycją związaną z działalnością koła NOT przy ZPS „Karolina” były także zabawy. Odbywały się one w KO „Karolina”. Imprezy były okazją do podsumowania bieżącej działalności koła NOT, wręczenia nagród dla aktywnych racjonalizatorów. W organizację imprez zaangażowana była dyrekcja zakładu. Organizowano konkursy sprawności, w których dyrektorzy i kierownicy musieli wykazać się sprawnością w czynnościach zwykle wykonywanych przez ich podwładnych: odlewaniu z masy lejnej, czyszczeniu i klejeniu uszu, sortowaniu wyrobów według klas jakości.

Oprócz tego, oczywiście bawiono się przy muzyce lokalnych zespołów. Często zabawy miały charakter maskarady. Dekoracje oraz zaopatrzenie w większości były organizowane przez członków koła NOT.

Fotografie przekazała Pani Halina Wutka.

Skip to content