Rok: 1941

Opis:

Projekt kanalizacji w Königszelt z 1941 r. Gemeinde Königszelt kreis Schweidnitz schmutzwasserkanalisationm opracowano 15 stycznia 1941 r. w biurze inżynierskim Beratende Ingenieure VBI z Opola. Dokument został zatwierdzony 11 lutego 1941 r. przez Urząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Königszelt podzielono na pięć obszarów zlewni. Główny odpływ nieczystości z miejscowości według dokumentu miał odbywać się w kierunku północnym, w przebiegu dzisiejszej ulicy Sportowej, w kierunku lasu.

Na dokumencie widoczne są aktualne na rok 1941 oznaczenia nazw ulic w przedwojennej Jaworzynie Śląskiej, lokalizacje budynków mieszkalnych i przemysłowych oraz obszar zajmowany przez dawną kopalnię żwiru (kiesgrube). Ciekawostką jest zaznaczony w północnej części miasta ciek wodny z oznaczeniem w języku niemieckim Schwarze Graben (Czarny rów), którym odprowadzano pozostałości poprodukcyjne z przedwojennej gorzelni. Po zakończeniu II wojny światowej dokument był wykorzystywany przez polskich urzędników. Widoczne są adnotacje ołówkiem w języku polskim.

Dokument w oryginale składał się z sześciu kart (jedna brakująca).

Mapa do pobrania w wyższej rozdzielczości w formacie pdf (35,5 MB)

źródło: własne.

Skip to content