Rok: 1953

Opis:

Dokument (reprodukcja). Świadectwo potwierdzające uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu majstra w zakresie specjalności odlewania ceramiki. Dokument wydany w dniu 29 stycznia 1953 r. przez Komisję Egzaminacyjną w Zakładach Porcelany Stołowej „Jaworzyna” w Jaworzynie Śląskiej (obecnie ZPS „Karolina” sp. z o. o.) na rzecz obywatela Józefa Mikołajewskiego.

Dokument przekazała Pani Teresa Mikołajewska.

Skip to content