Rok: 1966

Opis:

Obwoluta listu poleconego, nadanego w 1966 r. w Urzędzie Pocztowym w Jaworzynie Śląskiej. Korespondencję nadano ze Spółdzielczej Hurtowni Międzypowiatowej „Samopomoc Chłopska” w Jaworzynie Śląskiej. Na kopercie widoczna pieczęć zakładu. List adresowano do PZGS „Samopomoc Chłopska” w Bystrzycy.

Obwoluta – źródło własne

Skip to content