Rok: 1930

Opis:

Oferta na maszyny i sprzęt do transportu urobku dla kopalni żwiru w przedwojennej Jaworzynie Śląskiej, firmy Neue Königszelter Kiesgruben GMBH. Kopalnia założona w 1911 roku przez wrocławskiego architekta Arthura Schindlera, została przejęta następnie przez przedsiębiorcę z Königszelt, Johannes’a Wojciechowskiego. Kopalnia oprócz żwiru dostarczała także piasek płukany.

Oferta wrocławskiej firmy Orenstein & Koppel A.G. z 19 marca 1930 r. zawiera propozycję zakupu: szyn, wagoników, obrotnic i wag oraz lokomotyw spalinowych i parowych. Handlarz deklaruje natychmiastową dostawę, pełną dostępność części zamiennych oraz gotowość dostawy innego sprzętu do transportu szynowego.

Czy właściciel kopalni żwiru skorzystał z oferty? Bezpośrednich dowodów w postaci dowodów zakupu sprzętu brakuje. Faktem jednak jest, że na terenie żwirowni funkcjonowała kolejka transportowa wraz z infrastrukturą, służące do wywozu urobku żwiru i załadunku na wagony kolejowe.

Johannes Wojciechowski – kupiec z Königszelt, zamieszkały w budynku przy Schweidnitzerstrasse 13 (dzisiejsza ulica Świdnicka). Był także właścicielem kamienicy wraz z przynależną działką.

Dokument przekazali Państwo Waldemar i Barbara Dawidek

Skip to content