Rok: 1982

Opis:

Obwoluta listu poleconego, nadanego w 1982 r. w Urzędzie Pocztowym w Jaworzynie Śląskiej. Korespondencję nadano w sprawie symbol 281/82 z Komisariatu Kolejowego Milicji Obywatelskiej w Jaworzynie Śląskiej. Na kopercie widoczna pieczęć jednostki. List adresowano do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej PKS w Wałbrzychu.

Obwoluta – źródło własne

Skip to content