Rok: 1917

Opis:

Dokument (reprodukcja). Zaświadczenie nr 19633 z 1946 r. wydane przez Polsko-Radziecką Komisję Mieszaną do Spraw Ewakuacji. Każdy powracający z zesłania do ojczyzny Polak musiał posiadać takie zaświadczenie. Często był to jedyny dowód potwierdzający pobyt na zesłaniu w ZSRR.

Dokument wystawiono dla Olgi Racławskiej, która powracała z sześcioletniego zesłania, z miejscowości Kamionki w powiecie Kokpekty, w okręgu Semipałatyńskim. Kobieta przez Lublin oraz Bydgoszcz trafiła do Jawornika Świdnickiego, czyli dzisiejszej Jaworzyny Śląskiej, gdzie zamieszkała na stałe.

Według pieczęci Pani Olga opuściła ZSRR 27 maja 1946. Z tyłu dokumentu widnieje adnotacja „Osiedlona w powiecie Świdnica, gm. Konigszelt”. Na zaświadczeniu widać także pieczątkę placówki Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworniku Świdnickim, zawierającą błąd (Jarwornik Świdnicki).

Więcej na temat zesłania i powrotu: Powrót z zesłania – z Kazachstanu do Jaworzyny Śląskiej

Dokument przekazał Pan Zdzisław Wliszczak

Skip to content