Rok: 1917

Opis:

Dokument (reprodukcja). Świadectwo ukończenia nauki w zawodzie ślusarz maszynowy dla Jana Baryskiego. Dokument wystawiony 1 października 1917 roku przez Stowarzyszenie Przemysłowe Połączonych korporacji grupy IV w Czortkowie (dzisiaj Ukraina, obwód Tarnopolski). Jan Baryski urodził się 7 stycznia 1897 r. w Wygnance (Galicja). Naukę w zawodzie pobierał przez sześć lat u majstra Jewczyna Kazimirowskiego, którego podpis widnieje na świadectwie. Na dole dokumentu, nad pieczęcią podpisał się także Przełożony czortkowskiego stowarzyszenia, Menachim Altnoy.

Po zakończeniu II Wojny Światowej Jan Baryski wraz z rodziną został przesiedlony na Ziemie Odzyskane i zamieszkał w Jaworzynie Śląskiej, gdzie rozpoczął pracę jako maszynista w jaworzyńskiej Parowozowni.

Dokument przekazał Pan Łukasz Sadkowski

Skip to content