Rok: 1966

Opis:

Dokument (reprodukcja). Druk firmowy Zakładów Porcelany Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej. Pismo z dnia 7 listopada 1966 r. skierowano do Głównego Inspektora Ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie. Dotyczy ono zatwierdzenia programu szkolenia pierwszego stopnia strażaków szeregowców Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej, działającej w ZPS „Karolina”. Dokument podpisał ówczesny dyrektor zakładu, Aleksander Dyżewski.

Dokument przekazał Pan Łukasz Sadkowski, OSP Jaworzyna Śląska.

Skip to content