Rok: 1948

Opis:

Legitymacja (reprodukcja) zakładowa pracownika obecnych Zakładów Porcelany Stołowej „Karolina” Sp. z o. o., pochodząca z 1948 roku. Na legitymacji widoczne pieczęcie Wydziału Personalnego z ówczesną nazwą zakładu Państwowa Fabryka Porcelany „Königszelt” w Jaworzynie Śląskiej. Legitymacja numer 155/48 wydana 21 października 1948 r. dla Józefa Mikołajewskiego – zajmującego stanowisko Przewodniczącego Rady Zakładowej.

Dokument przekazała Pani Teresa Mikołajewska.

Skip to content