Rok: 193X

Opis:

Czysta tarcza do przedwojennego tachografu (reprodukcja) pochodząca z odnalezionego zbioru dokumentów firmy Neue Königszelter Kiesgruben GMBH – przedwojennej jaworzyńskiej kopalni żwiru. Kopalnia założona w 1911 roku przez wrocławskiego architekta Arthura Schindlera, została przejęta następnie przez przedsiębiorcę z Königszelt, Johannes’a Wojciechowskiego. Kopalnia oprócz żwiru dostarczała także piasek płukany.

Tachografy używane były do rejestracji czasu pracy i przebiegu maszyn służących do wydobycia i transportu urobku z kopalni piasku. Bardzo prawdopodobne jest, że używano ich w lokomotywkach parowych, które woziły piasek z terenu kopalni do miejsca przeładunku, przy dzisiejszej ulicy Towarowej w Jaworzynie Śląskiej.

Johannes Wojciechowski – kupiec z Königszelt, zamieszkały w budynku przy Schweidnitzerstrasse 13 (dzisiejsza ulica Świdnicka). Był także właścicielem kamienicy wraz z przynależną działką.

Tarczę przekazali Państwo Waldemar i Barbara Dawidek

Skip to content