Rok: 1938-1945

Opis:

Szkic koncepcyjny z lat 1938-1945, dotyczący modernizacji wiaduktu w Jaworzynie Śląskiej, czyli dawnym Königszelt. Przedwojenni włodarze Jaworzyny Śląskiej planowali poszerzenie istniejącego wiaduktu o tunel dla pieszych (niem. personen-tunnel). W tym celu niezbędna była likwidacja istniejących skarp i budowa nowych murów oporowych. Do inwestycji nie doszło, z niewiadomych powodów. Można jedynie przypuszczać, że wymagała ona ogromnych kosztów, ze względu na konieczność zabezpieczenia istniejących już zabudowań przy ul. Wolności.

Na szkicu widnieją nazwy przedwojennych ulic Jaworzyny Śląskiej. Odcinek ul. Wolności pod wiaduktem nazwany jest Bunzelwitzerstraße, czyli ulica Bolesławicka. Także nazwa dokumentu wskazuje na używane nazewnictwo tej ulicy w okresie przed II Wojną Światową. Ulica Wolności z kolei oznaczono jako Straße der SA, co wskazuje na okres powstania koncepcji, czyli po marcu 1938 roku. To właśnie wtedy zmieniono nazwę ulicy z Hauptstraße na Straße der SA, czyli nazistowskiej bojówki, Oddziałów Szturmowych NSDAP.

Dokument – źródło własne

Skip to content