Rok: 197X

Opis:

Książeczka (okładka) Szkolnej Kasy Oszczędności klasy Va ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynie Śląskiej.

Szkolne Kasy Oszczędnościowe to program edukacyjny, powstały jeszcze przed II Wojną Światową. System oszczędzania został wznowiony w polskich szkołach w 1947 roku i działał pod kuratelą Powszechnej Kasy Oszczędności.

Dokument przekazała Pani Jolanta Pojasek.

Skip to content