Rok: 1939

Opis:

Dokument (reprodukcja). Pokwitowanie wydane przez kancelarię Parafii Ewangelickiej w Wickendorf, czyli dzisiejszym Witkowie (Gmina Jaworzyna Śląska). Dokument z pieczęcią kancelarii i prawdopodobnie podpisem ówczesnego pastora, poświadcza przyjęcie opłaty w wysokości 2,00 RM. Od 1882 Witków był samodzielną parafią ewangelicką.

Dokument przekazali Państwo Kańko z Nowego Jaworowa.

Skip to content