Rok: 1948

Opis:

Dokument (reprodukcja). Odpis z Karty Ewakuacyjnej wydany w 1948 r. przez Państwowy Urząd Repatriacyjny w Świdnicy. Oryginalny dokument wystawiony został 15 kwietnia 1946 r. dla Pani Zofii Fedorcio, zamieszkałej w Felsztynie (Ukraina, powiat samborski).

Repatriantce wspólnie z towarzyszącą krewną, Józefą Fedorcio, wyznaczono datę transportu, z terytorium USRR do Polski, na 25 kwietnia 1946 r. Na dokumencie widoczny jest spis przewożonego inwentarza, obejmujący rogaciznę (1 szt.), produkty żywnościowe (15 cetnarów) oraz przedmioty użytku domowego (5 cetnarów) . Wskazane miejsce osiedlenia to powiat Świdnica, gmina Jaworzyna Śląska, gromada Jawornik Nowy.

Dokument przekazali Państwo Kańko z Nowego Jaworowa.

Skip to content