Rok: 1910

Opis:

Pocztówka (reprodukcja) z 1910 roku, tzw. wielopolówka. Na widokówce widoczne dworzec przetokowy (Rangierbahnhof), zabudowania przy ówczesnej Bahnhof-Strasse (dzisiaj 1 Maja), budynek poczty (Kaiserl. Postamt), pomnik Fryderyka II pomiędzy Starym Jaworowem a Nowym Jaworowem (Denkmal auf dem Pfaffenberge), Apteka przy dzisiejszej ulicy Wolności (Apotheke) oraz budynek obecnego dworca kolejowego przy ul. 1 Maja. Co ciekawe, ten ostatni oznaczono na widokówce jako „Das älteste Haus„, czyli najstarszy budynek w miejscowości.

Pocztówka – źródło własne

Skip to content