Rok: 1947

Opis:

Dokument (reprodukcja). Zaświadczenie (legitymacja) dla członka Ochotniczego Oddziału Rezerwy Milicji Obywatelskiej (w skrócie ORMO), wydana dla mieszkańca Jaworzyny Śląskiej. Dokument datowany jest na 12 listopada 1947, z datą ważności do końca roku. Na dokumencie widoczne pieczęcie ówczesnej Komendy Milicji Obywatelskiej w Świdnicy.

ORMO to paramilitarna organizacja ochotnicza, wspierająca Milicję Obywatelską, powołana została w 1946 roku i działała do 23 listopada 1989, kiedy to została rozwiązana. Formacja początkowo podlegała wojewódzkim komisjom bezpieczeństwa, później bezpośrednio aparatowi PZPR.

Dokument – źródło własne (zastrzeżone)

Skip to content