Rok: 1935

Opis:

Dokument (reprodukcja). Firmowy druk pokwitowania wpłaty w wysokości 18,45 RM z dnia 15 listopada 1935 r. od Waltera Bergera, właściciela zajazdu „Deutscher Hof” w Nowym Jaworowie (niem. Neu Jauernick). Opłata dotyczyła ubezpieczenia nieruchomości od kradzieży z włamaniem.

Wpłata została przekazana na rzecz Niederschleisiche Provinzional Feuersozietät (Dolnośląskie Towarzystwo Ogniowe) z siedzibą we Wrocławiu, przy Gartenstrasse 76/78 (dzisiaj ul. Piłsudskiego). Było to towarzystwo, ubezpieczające nieruchomości oraz mienie ruchome od szkód spowodowanych pożarem, kradzieżą, opadami gradu itd. Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru, na ziemiach pruskich, stało się obowiązkowe od 21 kwietnia 1803 r. Wtedy to, król Fryderyk Wilhelm podpisał ustawę, powołującą pierwsze Towarzystwo Ogniowe. Zadaniem Towarzystw było „wspólne ponoszenie szkód z ognia pochodzących, niemniej ze względu na utrzymanie dobrego bytu i sposobu życia mieszkańców miast: zabezpieczenia ich własności i pewne a śpieszne wykonać się mające wystawienie na nowo ich budynków całkiem przez pożar zniszczonych lub uszkodzonych pożarem„. Oprócz ubezpieczeń, towarzystwo zajmowało się także działaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przykładem takiej działalności jest fakt, że w 1929 roku przedwojenna jaworzyńska Ochotnicza Straż Pożarna (niem. Die Freiwillige Feuerwehr) otrzymała dofinansowanie ze środków towarzystwa, na zakup ręcznych gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego.

Po zakończeniu II Wojny Światowej, towarzystwo na mocy Orzeczenia Nr 6 Ministra Skarbu dnia 3 września 1949 r. przeszło na własność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dokument przekazali Państwo Kańko.

Skip to content