Rok: 1990

Opis:

Gazeta (reprodukcja). Bezpłatna gazetka zakładowa „Głos załogi ZPS Karolina” wydawana przez lokalną Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Czwarte wydanie gazetki datowane jest na 15-30 maja 1990 r. Periodyk poruszał bieżące sprawy pracowniczek, socjalne i kulturalne, w gazetce znalazły tez miejsce wiadomości sportowe oraz inne, którymi żyła ówczesna załoga zakładów porcelany. Komentowano także bieżącą sytuację polityczną oraz gminną rzeczywistość. Ostatnia strona nazwana „Karolcia” to kącik humorystyczny.

Zespół redakcyjny tworzyli: Jerzy Bartczak, Jan Koryciarz, mgr Andrzej Krukiewicz, mgr inż. Adam Markiewicz, Tadeusz Stefański. Dział sportowy w numerze 4 opracował Marian Gabrysiak.

Dokument – źródło własne.

Skip to content