Rok: 1936

Opis:

Kartka pocztowa (oryginał), nadana 24.09.1936 r. przez ówczesnego właściciela firmy Neue Königszelter Kiesgruben GMBH, przedwojennej jaworzyńskiej kopalni żwiru, Johannes’a Wojciechowskiego. Adresatem korespondencji jest Inspekcja Handlowa w Świdnicy. Na kartce widoczna pieczęć firmowa oraz podpis właściciela.

Kopalnia założona w 1911 roku przez wrocławskiego architekta Arthura Schindlera, została przejęta następnie przez przedsiębiorcę z Königszelt, Johannes’a Wojciechowskiego. Oprócz żwiru, firma dostarczała także piasek płukany.

Johannes Wojciechowski – kupiec z Königszelt, zamieszkały w budynku przy Schweidnitzerstrasse 13 (dzisiejsza Świdnicka). Był także właścicielem kamienicy wraz z przynależną działką.

Dokument przekazał Pan Roman Wojtacha

Skip to content