Rok: 1933

Opis:

Dokument – nota księgowa z 1933 roku za wyroby masarskie wykonane przez przedwojennego rzeźnika posiadającego swój zakład i sklep w Königszelt.
Artur Böer (żona Pauline) prowadził w przedwojennej Jaworzynie Śląskiej zakład rzeźniczy w podwórzu oraz sklep mięsny przy ulicy Schulstrasse 3 (później Zeitenstrasse, obecnie ulica Adama Mickiewicza).
Na dokumencie adnotacja „Fabrik feinster Fleisch- und Wurstwaren” – „Fabryka najlepszych mięs i kiełbas” oraz ówczesny numer telefonu – 67.

Treść dokumentu pisana odręcznie – nie przetłumaczona. Kwota za wyroby opiewa na 4 Marki.

Dokument w oryginale przekazał Pan Roman Wojtacha.

Skip to content