Rok: 1968-1976

Opis:

Fotografie (reprodukcje). Fotografie przedstawiają teren przed, w trakcie i po budowie Zasadniczej Szkoły Kolejowej w Jaworzynie Śląskiej.

Szkoła powstała jako placówka przyzakładowa jaworzyńskiej wagonowni. Jeszcze do 1968 roku uczniowie warsztatów wagonowni musieli jeździć do Wałbrzycha do Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Dokształcającej, najpierw do dzielnicy Nowe Miasto, a następnie na Biały Kamień. W 1968, z inicjatywy Naczelnika Wagonowni, Pana Ryszarda Kotta, rozpoczęto budowę szkoły. W tym celu rozpoczęto przebudowę starych pomieszczeń warsztatów szkolnych. Budynek znajdował się przy ul. Powstańców Śląskich, na wysokości starego dworca kolejowego.

Początki były trudne ze względu na brak zezwolenia i dokumentacji technicznej. Koszt budowy całości w systemie gospodarczym oszacowano na 8 mln zł. 90% prac wykonali uczniowie warsztatów pod nadzorem instruktorów: Ignacego Imiołka, Stanisława Czarnego, Stanisława Trziszki, Stanisława Adamka, Józefa Panusa, Czesława Winnego i Stanisława Brudniaka oraz pracowników: Kazimierza Działy, Ryszarda Płócienniczaka i Stanisława Broszaka.

Budowę ukończono w 1975, a otwarcie szkoły miało miejsce 1 września tego samego roku. Otwarcia dokonali dyrektor Dolnośląskiej DOKP we Wrocławiu – mgr A. Marszałek, w towarzystwie wicekuratora oświaty i wychowania w Wałbrzychu – mgr. inż. H. Gołębiowskiego. Obecni byli także ówcześni przedstawiciele władz gminy Z. Zuchowski – I sekretarz KMG PZPR w Jaworzynie i B. Woźniak – naczelnik Urzędu MG w Jaworzynie.

W pierwszym roku działalności szkoła posiadała zaledwie 7 sal lekcyjnych, w których uczyło zaledwie dwóch etatowych nauczycieli: mgr inż. Czesław Góra i inż. Jan Marcinkowski. W roku szkolnym 1976/1977 nauczycielem etatowym została mgr K. Szymkowska. Dyrektorem szkoły w pierwszych latach funkcjonowania był mgr inż. Czesław Góra.

Szkoła rozpoczęła kształcenie pracowników PKP głównie dla potrzeb ówczesnego województwa wałbrzyskiego. Od 1 września 1975 ZSZ Przyzakładowa PKP Wagonowni młodzież szkoliła się w specjalnościach: mechanik urządzeń kolejowych i operator ruchowo-przewozowy kolei. W roku szkolnym 1976/77 otwarto Technikum Zawodowe dla Pracujących PKP Wagonowni w Jaworzynie Śl., kształcące specjalistów od eksploatacji i napraw taboru kolejowego. Po trzech latach mury technikum opuścili pierwsi absolwenci. 1 września 1978 otwarto Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących w Jaworzynie Śl. o specjalizacji ruch i przewozy kolejowe.

Fotografie – Mariusz Sitowski, własne

Skip to content