Rok: 1990

Opis:

Gazeta (reprodukcja). Bezpłatna gazetka zakładowa „Głos załogi ZPS Karolina” wydawana przez lokalną Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Trzeci numer gazetki wydany został 1 maja 1990 r. Periodyk poruszał bieżące sprawy pracowniczek, socjalne i kulturalne, wiadomości sportowe oraz inne, którymi żyła ówczesna załoga zakładów porcelany. Komentowano także bieżącą sytuację polityczną oraz gminną rzeczywistość. Ostatnia strona nazwana „Karolcia” to kącik humorystyczny.

Zespół redakcyjny tworzyli: Jerzy Bartczak, Jan Koryciarz, mgr Andrzej Krukiewicz, mgr inż. Adam Markiewicz, Tadeusz Stefański.

Dokument – źródło własne.

Skip to content