Rok: 193X

Opis:

Dokument (reprodukcja). Czysty druk rachunku firmy Neue Königszelter Kiesgruben GMBH – przedwojennej jaworzyńskiej kopalni żwiru. Kopalnia założona w 1911 roku przez wrocławskiego architekta Arthura Schindlera, została przejęta następnie przez przedsiębiorcę z Königszelt, Johannes’a Wojciechowskiego. Kopalnia oprócz żwiru dostarczała także piasek płukany.

Johannes Wojciechowski – kupiec z Königszelt, zamieszkały w budynku przy Schweidnitzerstrasse 13 (dzisiejsza Świdnicka). Był także właścicielem kamienicy wraz z przynależną działką.

Dokument przekazał Pan Waldemar Dawidek

Skip to content