Rok: 1940

Opis:

Dokument (reprodukcja). Dokument wydany 16 lipca 1940 r. przez Komendanta Stalagu IX C w Bad Sulza, dla Michała Zadwornego, żołnierza kampanii wrześniowej. Po II Wojnie Światowej mieszkańca Jaworzyny Śląskiej.

Żołnierzy pojmanych podczas inwazji hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku, gromadzono w prowizorycznie zorganizowanych punktach zbornych i obozach jenieckich. Następnie rozpoczęto zorganizowaną akcję wywożenia ich na teren Trzeciej Rzeszy i rozlokowywania w przygotowanych wcześniej lub w będących dopiero w budowie obozach jenieckich. Stalag IX C w Bad Sulza (Turyngia, Niemcy), przyjmował polskich jeńców wojennych od lutego 1940 r. Już jednak na wiosnę tego samego roku, Hitler wydał dekret, w którym rozkazał zwolnić z niewoli polskich szeregowców i podoficerów, przenieść ich na status robotników cywilnych, a następnie przymusowo zatrudnić do pracy na rzecz gospodarki niemieckiej. Od momentu wyjścia ze stalagu jeniec przechodził pod władzę urzędu pracy, do którego musiał zgłosić się niezwłocznie i natychmiast podjąć pracę.

Dokument przekazał Pan Waldemar Dawidek.

Skip to content