Rok: 1990

Opis:

Gazeta (reprodukcja). Bezpłatna gazetka zakładowa „Głos załogi ZPS Karolina” wydawana przez lokalną Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Drugi numer gazetki wydany został 15 kwietnia 1990 r. Periodyk poruszał bieżące sprawy pracowniczek, socjalne i kulturalne, wiadomości sportowe oraz inne, którymi żyła ówczesna załoga zakładów porcelany. Komentowano także bieżącą sytuację polityczną oraz gminną rzeczywistość. Ostatnia strona nazwana „Karolcia” to kącik humorystyczny.

Zespół redakcyjny tworzyli: Jerzy Bartczak, Jan Koryciarz, mgr Andrzej Krukiewicz, mgr inż. Adam Markiewicz, Tadeusz Stefański.

Dokument – źródło własne.

Skip to content