Rok: 1970/71

Opis:

Fotografia przedstawia uroczystość wręczenia odznak „wzorowy uczeń” w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynie Śląskiej. W tle, w okularach ówczesny kierownik szkoły, Pan Leonard Rzewuski. W roku szkolnym 1970/71 do placówki uczęszczało 481 uczniów.

Skip to content