W dniu 22 czerwca 2022 r. została otwarta Izba Historyczna Gminy Jaworzyna Śląska. Po latach zbierania materiałów historycznych i przygotowaniach udostępniono pierwszą z lokalizacji, w jakich będzie działać miejsce dokumentujące historię naszej małej ojczyzny. Uroczystego otwarcia Izby dokonali Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Pan Grzegorz Grzegorzewicz, Dyrektor SOKiBP Pan Sylwester Bartczak i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej Pan Krzysztof Sołtys.

W Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej przy ul. Wolności 23b w Jaworzynie Śląskiej (I piętro remizy OSP) od 1 lipca br. będzie można oglądać zbiory związane z historią Gminy Jaworzyna Śląska. Planowane jest organizacja wystaw tematycznych, lekcji historii dla dzieci i młodzieży, spotkań i prelekcji.

Na wrzesień 2022 r. planowane jest otwarcie drugiej części Izby Historycznej, która będzie znajdować się w odrestaurowanych pomieszczeniach piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej. W dużo większej lokalizacji będą mogły być prezentowane zbiory o większych rozmiarach oraz pamiątki związane z historią szkoły. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, Pan Krzysztof Sołtys przedstawił wizję działalności Izby w obu lokalizacjach jako instytucji żywej, pełniącej istotną rolę w kształtowaniu lokalnego patriotyzmu i prowadzącej edukację historyczną wśród dzieci i młodzieży.

Izba powstała głównie na bazie zbiorów zgromadzonych w ramach projektu „Dawno temu w Jaworzynie”, prowadzonego przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Śląskiej. Nieoceniona w przygotowaniu materiałów okazała się pomocy mieszkańców, jednostek samorządowych i lokalnych instytucji, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania zbioru historycznych pamiątek. Uroczystość otwarcia była więc też okazją do podziękowania osobom najbardziej zaangażowanym w projekt. Jak podkreślił Dyrektor SOKiBP, Pan Sylwester Bartczak, powstanie Izby to przede wszystkim efekt wysiłku lokalnej społeczności i należy docenić wszystkich, którzy przekazali materiały, często będące osobistymi, rodzinnymi pamiątkami. Lista darczyńców, którzy wsparli projekt materialnie liczy ponad 80 osób, a jest to zaledwie część osób i instytucji współpracujących i pomagających przy tworzeniu historycznego archiwum gminy.

Podczas uroczystości jaworzyńska Izba wzbogaciła się o nowe eksponaty. Stowarzyszenie „Labiryntarium” przekazało jako dar pamiątki związane z historią Jaworzyny Śląskiej: porcelanową plakietkę fabryki porcelany Königszelt, fotografię przedwojennego jaworzyńskiego fotografa Richarda Nieslera i korespondencję z pieczęciami placówek pocztowych z terenu gminy. Od Pana Romana Wojtachy z Torunia Izba otrzymała przedwojenne rachunki lokalnych przedsiębiorców, a od Pana Grzegorza Piaseckiego wyjątkowy porcelanowy półmisek wyprodukowany w pierwszych, powojennych latach w jaworzyńskiej fabryce porcelany.

Izba Historyczna Gminy Jaworzyna Śląska będzie dostępna dla zwiedzających od 1 lipca 2022 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Chętni do obejrzenia ekspozycji zlokalizowanej w Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej przy ul. Wolności 23b w Jaworzynie Śląskiej proszeni są o wcześniejszy kontakt z Sekretariatem SOKiBP (tel. 504 088 676) w celu uzgodnienia dokładnych godzin odwiedzin.

Jeżeli posiadacie państwo w swoich domach przedmioty związane z historią gminy, gospodarstw rolnych, funkcjonowaniem przedsiębiorstw i przemysłu (fabryka porcelany, gorzelnia, cukrownia itd.), działalnością węzła kolejowego, przedmioty użytku codziennego lub materiały dotyczące lokalnych wydarzeń lub znanych i wybitnych obywateli naszej gminy i chcielibyście przekazać je jako eksponat do izby, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 513 186 132 lub poprzez adres e-mail: kontakt@sokibp.pl. Każda z osób, która zdecyduje się przekazać obiekt na rzecz Izby Historycznej gminy Jaworzyna Śląska, otrzyma od nas specjalny certyfikat, będący jednocześnie podziękowaniem za wsparcie naszej inicjatywy. Dodatkowo dane darczyńcy lub przekazującego depozyt zostaną umieszczone na liście wspierających działalność izby. Na życzenie gwarantujemy anonimowość.

Skip to content